100 שנה לאלן טיורינג- Traces of creativity within computer chess programs

00:00 02-05-2012