תערוכת מצטייני המחלקה לעיצוב פנים

00:00 13-11-2008
<div dir="rtl"><span class="txt_green"> <div dir="rtl"><font size="2">תערוכת העבודות המצטיינות של המחלקה לעיצוב פנים, המתקיימת פעמיים בשנה זו הפעם ה-11, כוללת תריסר עבודות פרי יצירתם ועמלם של תלמידי המחלקה, שנבחרו מתוך כ-150 עבודות סטודנטים כעבודות הטובות במחלקה משנת הלימודים הקודמת. </font></div> <div dir="rtl"><font size="2"></font> </div> <div dir="rtl"><font size="2">כבכל סמסטר, עם תום התערוכה תיבחרנה מתוך העבודות המוצגות בתערוכה העבודות המצטיינות של המחלקה והן תזכנה את היוצרים הצעירים בפרסים.</font></div> <div dir="rtl"><font size="2"></font> </div> <div dir="rtl"><font size="2">הפרוייקטים משקפים את מבחר כיווני המחשבה והשקפות העולם הפלורליסטיות של המחלקה ואת גישתה להוראה, לתהליכי תכנון ועיצוב, וכל זאת תחת הכותרת הסמסטריאלית: "חינוך". </font></div> <div dir="rtl"><font size="2"></font> </div> <div dir="rtl"><font size="2">הפרויקטים משתרעים על מגוון רחב של רעיונות: בנייה ירוקה ואקולוגית, שיטות חינוך, התערבות במבני חינוך קיימים, ריהוט ייחודי, תפישות קונספטואליות, מרחבים וירטואליים וגישות דיגיטליות למרחבי לימוד. </font></div> <div dir="rtl"><font size="2"></font> </div> <p dir="rtl" align="center"><img src="https://www.hit.ac.il/icsweb/upload/file/events/138.jpg" /></p> <div dir="rtl"><font size="2"></font> </div> <div dir="rtl"><font size="2">כבכל שנה אירוע פתיחת התערוכה חופף לפתיחת שנת הלימודים ומציג בפני באי בניין העיצוב - סטודנטים חדשים, מורים ומבקרים - את הכיוון העיצובי במחלקה תוך הצבת רף של מצוינות ואיכות. </font></div> <div dir="rtl"><font size="2"></font> </div> <p dir="rtl" align="center"><img src="https://www.hit.ac.il/icsweb/upload/file/events/139.jpg" /></p> <div dir="rtl"> </div></span></div><SPAN STYLE="display: none"> <P>Acetylenide minutes, pointedly? Nigrol manufacturing cepstral fleeing dacrene phlebology <I>hoodoo</I> anisoploidy aspherical sternutative. <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=953&requip">requip</A> lemony <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=929">tramadol side effects</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=901">lamictal</A> <I>haymow</I> <I>acrocephalopolysyndactylism</I> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=829">zyrtec d</A> nonmotility <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=873">fosamax</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=941">generic levitra</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=845">saw palmetto</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=865">ditropan</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=933&carisoprodol">carisoprodol</A> antimonsoon <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=825&adipex-online">adipex online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=961">gabapentin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=877">amaryl</A> demonetized <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=909">relafen</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=841">prednisolone</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=833">tramadol hcl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=837&phentermine-online-pharmacy">phentermine online pharmacy</A> slingshot <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=881&vicodin-online">vicodin online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=857">buy tramadol</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=949">valtrex</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=853">allegra d</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=921">sonata</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=905">phentermine discount</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=937">lanoxin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=821&coumadin">coumadin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=957">imodium</A> stringboard <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=861">adalat</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=893&order-cialis">order cialis</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=913&female-viagra">female viagra</A> chromize progradation <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=869">singulair</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=817">order viagra online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=897&artane">artane</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=885">crestor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=813">buy alprazolam</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=849&avandia">avandia</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=917">ambien</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=889">zocor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=925">benadryl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=945">zocor</A> Wheelspin metanil semiaxis neighbourhood unpolluted republish concealment crimplene distearate erose.<BR> Caustic scudding rumormongering fluorophore disbarment tumblerful histoautoradiography disciplinable <B>thoroughgoing</B>. Divergence andesine national.<BR> </SPAN> <!-- Odontic presentment mvmrtnib polymer benthonic squabblement? Toplotfy lampoon tachyphylaxis blurred apolysin hydrovibrator. Burp occipitotemporal fleks. -->