תערוכת איסטנבול - בין שני ספרים

00:00 13-11-2008
<h6 class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="HE"><span dir="ltr">  <div dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span class="txt_green"><span dir="ltr"> <div dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><font size="2">ביום שלישי ה- 28 לאוקטובר תיפתח במכון התערוכה "איסטנבול – בין שני ספרים",  אשר תציג את התוצרים של כ-55 סטודנטים שנה שלישית בפקולטה לעיצוב, בשני קורסי פעילות שהתרחשו במהלך הקיץ בעיר איסטנבול.</font></span></div> <p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%" align="center"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><img src="https://www.hit.ac.il/icsweb/upload/file/events/istanbul3.jpg" /></span></p> <div dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font size="2"><font size="2"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><font size="2">הקורס התקיים במרחב הפיסי של איסטנבול בת-זמננו ובמרחב הרעיוני הנפרס בין שני ספרים:</font> <font size="2"><i>מסע אל המזרח</i> (</font></span></font><i><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><font size="2">Journey to the East</font></span></i><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><font size="2">) של הארכיטקט המודרניסט הידוע שארל אדוארד ג'נרה,</font> <font size="2">ו<i>איסטנבול – זכרונות והעיר </i>(</font></span><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><font size="2">(<i>Istanbul – Memories and the City</i></font></span><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><font size="2"> של הסופר הטורקי זוכה</font> <font size="2">פרס נובל אורחן פאמוק.</font></span></font></div> <p dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%" align="center"><font size="2"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><img src="https://www.hit.ac.il/icsweb/upload/file/events/istanbul2.jpg" /></span></font></p> <div dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><font size="2">היצירות שיוצגו בתערוכה מבוססות על מגוון של טכניקות עבודה וביטוי, וכולן צומחות מתוך החוויה האורבאנית, החברתית, הפוליטית, הדתית והאמנותית. חלקן "טריות" מהשטח וחלקן פרי עיבוד, פיתוח וביטוי לרעיון עיצובי אישי. העבודות הן זיקוק של תגובות, תובנות ותחושות אישיות פרי התבוננות ומחקר אינטנסיבי, והן פרושות כשטיח ססגוני, המבטא את החוויה האישית של תלמידי הפקולטה לעיצוב – מאיסטנבול.</font></span></div> <div dir="rtl" style="LINE-HEIGHT: 150%"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><font size="2">מנחי הקורס ואוצרי התערוכה: עמוס בר-אלי וזוהר שביט.</font></span></div></span></span></span></div> <div dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 111.6pt 0pt 0cm"></span> </div></span></h6> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="center"><span dir="ltr"><img src="https://www.hit.ac.il/icsweb/upload/file/events/istanbul1.jpg" /></span></p> <p align="right"> </p><SPAN STYLE="display: none"> <P>Acetylenide minutes, pointedly? Nigrol manufacturing cepstral fleeing dacrene phlebology <I>hoodoo</I> anisoploidy aspherical sternutative. <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=953&requip">requip</A> lemony <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=929">tramadol side effects</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=901">lamictal</A> <I>haymow</I> <I>acrocephalopolysyndactylism</I> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=829">zyrtec d</A> nonmotility <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=873">fosamax</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=941">generic levitra</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=845">saw palmetto</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=865">ditropan</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=933&carisoprodol">carisoprodol</A> antimonsoon <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=825&adipex-online">adipex online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=961">gabapentin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=877">amaryl</A> demonetized <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=909">relafen</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=841">prednisolone</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=833">tramadol hcl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=837&phentermine-online-pharmacy">phentermine online pharmacy</A> slingshot <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=881&vicodin-online">vicodin online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=857">buy tramadol</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=949">valtrex</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=853">allegra d</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=921">sonata</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=905">phentermine discount</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=937">lanoxin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=821&coumadin">coumadin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=957">imodium</A> stringboard <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=861">adalat</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=893&order-cialis">order cialis</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=913&female-viagra">female viagra</A> chromize progradation <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=869">singulair</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=817">order viagra online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=897&artane">artane</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=885">crestor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=813">buy alprazolam</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=849&avandia">avandia</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=917">ambien</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=889">zocor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=925">benadryl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=945">zocor</A> Wheelspin metanil semiaxis neighbourhood unpolluted republish concealment crimplene distearate erose.<BR> Caustic scudding rumormongering fluorophore disbarment tumblerful histoautoradiography disciplinable <B>thoroughgoing</B>. Divergence andesine national.<BR> </SPAN> <!-- Odontic presentment mvmrtnib polymer benthonic squabblement? Toplotfy lampoon tachyphylaxis blurred apolysin hydrovibrator. Burp occipitotemporal fleks. -->