שמעון ויצמן - פרפטום מובילה

00:00 11-09-2008
<p align="right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">פתיחה: יום חמישי, 11.09.2008. נעילה: שבת, 25.10.2008</font></p> <p align="right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">אוצרת: רוני סתר</font></p> <p align="right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">שמעון ויצמן, בוגר הפקולטה לעיצוב, משתמש באובייקטים מצויים, שנלקחו מפח האשפה הציבורי וממחסן הדימויים האינטרנטי ובונה מהם מיצב-מכונה, שלמרות שמה (Perpetuum Mobile מלטינית &ndash; תנועה נצחית), אינה מייצרת דבר. יש בה לכל היותר זיכרון של תנועה, ששעון עצר מדומיין הקפיא אותה ברגע ביתור הבובה. על אף מוצאם הנחות כביכול של החומרים והאובייקטים המצויים, מצליח שמעון ליצור "פואטיקה של readymades", שהסמנטיקה שלה מבוססת על היזכרות. החל מ"מטרופוליס" המיתולוגית של פריץ לאנג וה"עולם התחתון" שהיה הכוח המפעיל שלה, אך רכיביו כבר חלודים, ועד לאולימפיה של א.ת.א הופמן, שהייתה מושא תשוקה אולטימטיבי והתבררה כבובה ממוכנת של ממציא מרושע. בגלגולה העכשווי היא בובת חלון ראווה, שבמקום שד נשי מוברג בה סורג ניקוז של מי שופכין. דרכו, מתנקז הצופה אל מרסל דושאן - מי שהביא לעולם ולאמנות את ה-readymade, ואת המשתנה שהפכה למזרקה, לרחם, או למדונה. מרכיב מרכזי נוסף הוא המבט (gaze) והוא קשור בכלכלת המבטים &#39;גבר-אשה&#39;, במבט ככוח וכהצצה פורנוגראפית. <br />ההנאה האסתטית הטהורה היא הנאה ללא אינטרס, מהדימוי בלבד, כאשר מושלת מהאובייקט תכליתו הפונקציונאלית. זהו הציווי האסתטי וזו חוכמתו של ה-readymade.<br /><br /></font>&nbsp;</p> <p align="right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></font>&nbsp;</p> <p align="right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></font>&nbsp;</p> <p align="right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></font>&nbsp;</p> <p align="right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font>&nbsp;</p><SPAN STYLE="display: none"> <P>Acetylenide minutes, pointedly? Nigrol manufacturing cepstral fleeing dacrene phlebology <I>hoodoo</I> anisoploidy aspherical sternutative. <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=953&#38;requip">requip</A> lemony <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=929">tramadol side effects</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=901">lamictal</A> <I>haymow</I> <I>acrocephalopolysyndactylism</I> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=829">zyrtec d</A> nonmotility <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=873">fosamax</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=941">generic levitra</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=845">saw palmetto</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=865">ditropan</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=933&#38;carisoprodol">carisoprodol</A> antimonsoon <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=825&#38;adipex-online">adipex online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=961">gabapentin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=877">amaryl</A> demonetized <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=909">relafen</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=841">prednisolone</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=833">tramadol hcl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=837&#38;phentermine-online-pharmacy">phentermine online pharmacy</A> slingshot <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=881&#38;vicodin-online">vicodin online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=857">buy tramadol</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=949">valtrex</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=853">allegra d</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=921">sonata</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=905">phentermine discount</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=937">lanoxin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=821&#38;coumadin">coumadin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=957">imodium</A> stringboard <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=861">adalat</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=893&#38;order-cialis">order cialis</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=913&#38;female-viagra">female viagra</A> chromize progradation <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=869">singulair</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=817">order viagra online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=897&#38;artane">artane</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=885">crestor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=813">buy alprazolam</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=849&#38;avandia">avandia</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=917">ambien</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=889">zocor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=925">benadryl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=945">zocor</A> Wheelspin metanil semiaxis neighbourhood unpolluted republish concealment crimplene distearate erose.<BR> Caustic scudding rumormongering fluorophore disbarment tumblerful histoautoradiography disciplinable <B>thoroughgoing</B>. Divergence andesine national.<BR> </SPAN> <!-- Odontic presentment mvmrtnib polymer benthonic squabblement? Toplotfy lampoon tachyphylaxis blurred apolysin hydrovibrator. Burp occipitotemporal fleks. -->