שלב א' - בחינות מיון לפקולטה לעיצוב

09:00 11-03-2013
בחינה פסיכוטכנית לכלל המחלקות בפקולטה לעיצוב.
הבחינות ייערכות בגני התערוכה.