שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 17-12-2013