שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 10-12-2013