שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 26-11-2013
מידי שבוע ביום שלישי באולם הכנסים בשעה 14:00