שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 19-11-2013
מידי שבוע ביום שלישי באולם הכנסים בשעה 14:00