שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 31-12-2013