שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

16:00 24-12-2013