שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 08-10-2013
מידי שבוע ביום שלישי באולם הכנסים בשעה  14:00