קסקדה הכוללת ממיר boost ואינברטור בעל צורת מתח מוצא אופטימלי

00:00 05-01-2006