פתרון בעיית זימון בפרויקטים מרובות-אופנים עם שיתוף משאבים על ידי אלגוריתם גנטי מתקדם

00:00 01-01-2012