עצוב מגורים טכנולוגיה תרבות - הכנס השנתי של המחלקה לעיצוב פנים

00:00 21-05-2009