סמניר פיתוח חשיבה מערכתית - ממצאי מחקרים אחרונים

14:00 27-03-2016