סמינר מצגת - סטודנטים לתואר שני בפקולטה להנדסה

00:00 14-08-2008
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></font></b><span lang="HE"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma">להלן נוהל מעמד הסמינר מצגת:</span></font></b><span lang="HE"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma">המצגת תכלול עד 12 שקפים בלבד (כולל עמודי פתיחה וסיכום)</span></font><span lang="HE"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma">גופנים במצגת: לא פחות מ-24</span></font><span lang="HE"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma">לכל סטודנט יוקדשו 15 דקות להצגה-לא יהיו שאלות בזמן זה.</span></font><span lang="HE"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma">5-10 דקות יוקדשו לשאלות</span></font><span lang="HE"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma">על הסטודנט לתכנן היטב את המצגת ואת הזמן שעומד לרשותו כדי להתמקד בעבודתו והישגיו במהלך הפרויקט.</span></font><span lang="HE"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma">על הסטודנט להגיש את המצגת והתקציר בעברית ובאנגלית – 1/2 עמוד לכל שפה בדוא"ל ללשכת דיקן פקולטה – לידי מירי אסיאס.</span></font><span lang="HE"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></font></b><span lang="HE"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2"><span lang="HE" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma">הערות: צפי להגנות כ – 30 יום מיום קיום הסמינר.</span></font></b></p><SPAN STYLE="display: none"> <P>Acetylenide minutes, pointedly? Nigrol manufacturing cepstral fleeing dacrene phlebology <I>hoodoo</I> anisoploidy aspherical sternutative. <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=953&requip">requip</A> lemony <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=929">tramadol side effects</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=901">lamictal</A> <I>haymow</I> <I>acrocephalopolysyndactylism</I> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=829">zyrtec d</A> nonmotility <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=873">fosamax</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=941">generic levitra</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=845">saw palmetto</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=865">ditropan</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=933&carisoprodol">carisoprodol</A> antimonsoon <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=825&adipex-online">adipex online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=961">gabapentin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=877">amaryl</A> demonetized <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=909">relafen</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=841">prednisolone</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=833">tramadol hcl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=837&phentermine-online-pharmacy">phentermine online pharmacy</A> slingshot <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=881&vicodin-online">vicodin online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=857">buy tramadol</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=949">valtrex</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=853">allegra d</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=921">sonata</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=905">phentermine discount</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=937">lanoxin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=821&coumadin">coumadin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=957">imodium</A> stringboard <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=861">adalat</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=893&order-cialis">order cialis</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=913&female-viagra">female viagra</A> chromize progradation <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=869">singulair</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=817">order viagra online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=897&artane">artane</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=885">crestor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=813">buy alprazolam</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=849&avandia">avandia</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=917">ambien</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=889">zocor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=925">benadryl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=945">zocor</A> Wheelspin metanil semiaxis neighbourhood unpolluted republish concealment crimplene distearate erose.<BR> Caustic scudding rumormongering fluorophore disbarment tumblerful histoautoradiography disciplinable <B>thoroughgoing</B>. Divergence andesine national.<BR> </SPAN> <!-- Odontic presentment mvmrtnib polymer benthonic squabblement? Toplotfy lampoon tachyphylaxis blurred apolysin hydrovibrator. Burp occipitotemporal fleks. -->