סמינר מטעם הפקולטה לניהול טכנולוגיה

16:00 13-10-2013
סמינר מטעם הפקולטה לניהול טכנולוגיה