סמינר הפקולטה להנדסה – חלון לחזון – מערכות טכנולוגיות בתעופה

00:00 22-11-2009