ניהול ידע וחלוקת ידע- המימד האנושי 2006

00:00 25-05-2006