מפגש פורום טכנולוגיה מסייעת

00:00 22-07-2010
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt 3.7pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="HE" style="COLOR: black"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666">מפגש של קבוצת עניין בתחום הטכנולוגיה המסייעת עבור סטודנטים עם לקויות למידה. <b></b></font></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt 3.7pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><b><span lang="HE" style="COLOR: black">המפגש יתקיים ביום ה' 22.07.2010 , בין השעות 12:00-16:45</span></b><span lang="HE" style="COLOR: black">, </span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2"><b><span lang="HE" style="COLOR: black"></span></b></font> </p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: black"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2"></font></span></span></u></b> </p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: black"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2">בתוכנית:</font></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="HE" style="COLOR: black"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2">12:00-12:15 <span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-tab-count: 1"> </span>התכנסות וכיבוד קל </font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><span lang="HE" style="COLOR: black">12:15-12:30<span style="mso-spacerun: yes">  </span><b>ברכות</b> – </span><u><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2"><a href="https://www.hit.ac.il/michals@hit.ac.il" target="_blank">ד"ר מיכל סלע</a></span></u><span lang="HE" style="COLOR: black">, </span><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2">מנהלת המדור לרווחת הסטודנטים</span><span lang="HE" style="COLOR: black"></span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -7.1pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><span lang="HE" style="COLOR: black">12:30-12:45 </span><b><span lang="HE"><span style="mso-tab-count: 1">  </span>פתיחה והצגת מרכז התמיכה <span style="COLOR: black">בסטודנטים עם לקויות למידה ב-</span></span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: black">H.I.T.</span><span lang="HE" style="COLOR: black"></span></b></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><b><span lang="HE" style="COLOR: black"><span style="mso-tab-count: 2">                        </span></span></b><u><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2"><a href="https://www.hit.ac.il/dina_d@hit.ac.il" target="_blank">דינה דיל-ארבזניק,</a></span></u><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2"> מרכזת שרותי הייעוץ לסטודנטים ואחראית על מרכז התמיכה</span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><span lang="HE">12:45-13:30 <b><span style="mso-spacerun: yes"> </span>שימוש ב- </b></span><b><span dir="ltr">RSS </span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span lang="HE">ככלי להנגשת המחשב לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים </span></b></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 108pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><u><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2"><a href="https://www.hit.ac.il/Orita@cet.ac.il" target="_blank"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2">גב' אורית אלמוג,</font></a></span></u><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><span lang="HE"><span style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2">מט"ח. מרצה במחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה</span></span><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> - </span><span dir="ltr" style="COLOR: #1f497d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-themecolor: text2; mso-bidi-font-family: Arial">H.I.T.</span><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"></span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><span lang="HE" style="COLOR: black">13:30-13:50 </span><b><span lang="HE"><span style="mso-tab-count: 1">  </span></span></b><span lang="HE" style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">הפסקה</span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: Arial"></span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="rtl"></span><span lang="HE"><span dir="rtl"></span><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666">13:50-14:30<span style="mso-spacerun: yes">  </span></font></font></font></span><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><b><span lang="HE" style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">שילוב סטודנטים במחקר על אפקטיביות השימוש בטכנולוגיה מסייעת </span></b><span lang="HE" style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"></span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2">הרצאה/שידור מרחוק (</span><span dir="ltr" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2">Video conference</span><span dir="rtl"></span><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2"><span dir="rtl"></span>): <u><a href="https://www.hit.ac.il/idobz@bgu.ac.il" target="_blank">מר עידו בן-צבי,</a></u>יועץ לנגישות מידע</span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><b><span lang="HE">14:30-15:15</span></b><span lang="HE" style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">  <strong>כיצד השימוש בעט החכם יכול לסייע לסטודנטים,</strong></span></span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><span lang="HE" style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1"><strong>                        כ</strong></span></span><span lang="HE" style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1"><strong>ך שהם אף פעם לא יפספסו אף מילה...</strong></span></span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="HE" style="COLOR: #1f497d; mso-themecolor: text2"><a href="https://www.hit.ac.il/kareneini@gmail.com" target="_blank"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2">גב' קרן עיני</font></a><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2">  </font><a href="http://coacheng.co.il/" target="_blank"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2">Founder of CoachENG, English language solutions</font></a></span></p> <span lang="HE" style="COLOR: black"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="rtl"></span><span lang="HE" style="COLOR: black"><span dir="rtl"></span><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><strong>15:15-15:45</strong> <span style="mso-spacerun: yes"> </span><strong>דיון וסיכום – </strong></font></font></font></span><span lang="HE"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666">רעיונות ליישום במרכזי תמיכה<span style="COLOR: black"></span></font></font></font></span></p> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 108pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -108pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><b><span lang="HE" style="COLOR: black"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2">15:45-16:45 <span style="mso-spacerun: yes"> </span>סיור במרכז התמיכה ובמעבדה הלשונית החדשה </font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><b><span lang="HE" style="COLOR: black">וביקור בתערוכת גמר, הפקולטה לעיצוב</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="HE" dir="ltr" style="COLOR: black"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="HE" style="COLOR: black"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: black">H.I.T.</span><span dir="rtl"></span><span style="COLOR: black"><span dir="rtl"></span> <span lang="HE">– מכון טכנולוגי חולון</span></span></b></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 108pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -108pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="HE" style="COLOR: black"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#336666" size="2"></font></span> </p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 108pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -108pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><span lang="HE" style="COLOR: black">נודה לך מאד על אישור השתתפותך <span style="mso-spacerun: yes"> <a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=iw&formkey=dGRlcW1UMDFwd082dHdwNk5PTjI2Q1E6MA" target="_blank">במילוי הטופס המצ"ב,</a></span></span><span lang="HE" style="COLOR: black"> עד <b>יום רביעי </b>ה -<strong>21.07.2010</strong>.</span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 108pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -108pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><font color="#336666"><span lang="HE" style="COLOR: black"></span></font></font></font> </p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 108pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -108pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font color="#336666"><font size="2"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="COLOR: black"><b>דינה דיל-ארבזניק, המכון הטכנולוגי חולון </b></span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 108pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -108pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font color="#336666"><font size="2"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="COLOR: black"><strong>איריס אדטו - בירן, האוניברסיטה הפתוחה </strong></span></font></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 108pt 0pt 12.45pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -108pt; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font color="#336666"><font size="2"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="COLOR: black"><strong>גיא פינקלשטיין, עמותת לשם</p> </strong></span></font></font></font><font color="#336666"><font size="2"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span lang="HE" style="COLOR: black"><b><b><font face="Arial,Bold"> <p align="left"> </p> </b></font><font face="Arial"> <p> </p> </font></b></span></font></font></font>