מפגש חשיפה לתוכנית מצוינוער

17:30 13-09-2016

13.9.16 |  17:30 | בניין 8, אודיטוריום 400