מפגש הכנה לסטודנטים שנה א - לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה, טכנולוגיות למערכות למידה, מדעי המחשב

00:00 23-10-2011