מפגש הכנה לסטודנטים שנה א - הפקולטה לניהול טכנולוגיה

00:00 12-10-2009