מפגש הכנה לסטודנטים שנה א בפקולטה לניהול טכנולוגיה

17:00 29-09-2013