מערכת החיכוך- פרקטיקה אזרחית של אמנות ועיצוב

00:00 19-04-2007