מיני תחנת כוח גרעינית לייצור חשמל בישראל

00:00 21-07-2009