מבצע עופרת יצוקה - המכון נערך עם הפנים לסטודנטים המגויסים

00:00 20-01-2009