לחם ושעשועים ברשת – החיוב והשלילה במרחב הוירטואלי

00:00 23-06-2006