יזמות בחממות הטכנולוגיות – מפגש ארצי לחממות וליזמים

00:00 08-03-2007