יום פתוח - הפקולטה לעיצוב

00:00 23-02-2011
<p align="center"><img style="WIDTH: 444px; HEIGHT: 730px" src="https://www.hit.ac.il/web/upload/file/rishum/2011-2012/opende1.jpg" width="444" height="1021" /></p>