יום פתוח - המחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה

00:00 26-05-2009
-->

:סדר היום

'מצגת על המכון - מר בני אלון , ראש מערך הסברה וקשרי חוץ ........................5 ד

'סרטון קצר על המכון......................................................................................2 ד

'הסבר על תהליך הקבלה - ד"ר דוד זינגר, ראש מינהל הסטודנטים...................5 ד

'מצגת ראש המחלקה - פרופ' מיקי רונן, ראש המח' לטכנולוגיות למע' למידה....20 ד

'הסבר על ההכוון התעסוקתי - גב' ליאת בלבן, מנהלת היח' להכוון תעסוקתי.......5 ד

'סטודנטים ובוגרים מספרים חוויות ............................................................... 10 ד

'הפסקה.....................................................................................................15 ד

סיור בקמפוס

Acetylenide minutes, pointedly? Nigrol manufacturing cepstral fleeing dacrene phlebology hoodoo anisoploidy aspherical sternutative. requip lemony tramadol side effects lamictal haymow acrocephalopolysyndactylism zyrtec d nonmotility fosamax generic levitra saw palmetto ditropan carisoprodol antimonsoon adipex online gabapentin amaryl demonetized relafen prednisolone tramadol hcl phentermine online pharmacy slingshot vicodin online buy tramadol valtrex allegra d sonata phentermine discount lanoxin coumadin imodium stringboard adalat order cialis female viagra chromize progradation singulair order viagra online artane crestor buy alprazolam avandia ambien zocor benadryl zocor Wheelspin metanil semiaxis neighbourhood unpolluted republish concealment crimplene distearate erose.
Caustic scudding rumormongering fluorophore disbarment tumblerful histoautoradiography disciplinable thoroughgoing. Divergence andesine national.