יום פתוח במעבדה לאינטראקציה

00:00 12-12-2010
<img src="https://www.hit.ac.il/web/upload/invatetion3.jpg" />