יום השואה הבינלאומי

00:00 27-01-2011
<img src="https://www.hit.ac.il/web/upload/shoaa_2011.jpg" width="772" height="600" />