יום הזיכרון לשואה ולגבורה

00:00 02-05-2011
<img style="WIDTH: 647px; HEIGHT: 477px" src="https://www.hit.ac.il/web/upload/shoa.jpg" width="675" height="481" />