חלל גבולי, תערוכתה של מעיין שחר קאלייר - בוגרת המכון

00:00 18-12-2010
<img src="https://www.hit.ac.il/web/upload/space1.jpg" />