חלון לחזון - תוכנית לפיתוח כח אדם אקדמי בתחומי האנרגיה

00:00 16-01-2012