חלון לחזון - ניטור וניהול מידע על צריכת חשמל לישומי רשת חכמה

00:00 06-03-2011