חלון לחזון - נוירו פרוטזות (פרוטזות עצביות) - התקנים מלאכותיים לשיפור פעילות עצבית פגומה

00:00 17-12-2008