חלון לחזון - מחשיבה המצאתית ועד לפיתוח מיומנויות חשיבה במסגרת גלובלית

00:00 30-11-2011