חלון לחזון - טעימה מיסודות הפסיכופיסיקה עם מבט להנדסה של גורמי אנוש

00:00 01-04-2012