חלון לחזון - אתגרים בטיפול בבעית האנרגיה העולמית

00:00 27-01-2009