חלון לחזון- סמינר שילוב יישומי עיבוד שפה טבעית במציאות משתנה

16:00 29-05-2013