חזרה לירח – משבר האנרגיה, ניצול משאבי הירח ותכנית נאסא

00:00 21-03-2006