התערבות עיצובית כמנוף להתנעת שינוי בעיר לוד

00:00 03-07-2012