הרצאת אורח - אדריכלות בעקבות השמש

00:00 13-12-2010
<img style="WIDTH: 706px; HEIGHT: 298px" src="https://www.hit.ac.il/web/upload/131210_ruth.jpg" width="826" height="357" />