הרצאה היברידיזציות והטרוגניות בין גנומים ובחלבונים צמחיים, והשפעתן על יצרנות ויציבות בסביבות משתנות

12:30 22-12-2015