הענקת תעודות סיום לבוגרים בתכניות לעיצוב בביה"ס ללימודי תעודה

17:30 19-11-2015