הענקת מלגות למשתתפות בפרוייקטים לעידוד נשים ולמצטייני מעורבות חברתית

00:00 22-07-2008