הסודות על הפוליטיקה שמאחורי הפרויקטים הגדולים בישראל

00:00 15-04-2010